ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ด่วนที่สุด)
ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
สภาอนุมัติวันที่ 9 มกราคม 2562
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ชำระเงินที่่กองคลัง อาคาร 36 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป (เวลา 8.30 - 16.30 น.)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)
4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2559 (รหัสขึ้นต้น 59) มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันของเสียหาย) สามารถยื่นเอกสารขอรับเงินคืน ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 มกราคม 2562 โดยเตรียมเอกสารดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ค่าธรรมเนียมธนาคารโดยเรียกเก็บจากนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2562
 2.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
 4.สาระน่ารู้
สาระน่ารู้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715