ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายนามบัณฑิต ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
- รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายชื่อ

- รายนามบัณฑิต ซ้อมย่อย วันที่ 12 และ 18 สิงหาคม 2560 คลิกดูรายชื่อ

- รายนามบัณฑิต ซ้อมย่อย วันที่ 11 และ 19 สิงหาคม 2560 คลิกดูรายชื่อ

*หมายเหตุ*
- รายนามบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับ และว่าที่ร้อยตรี อยู่ท้ายของคณะ
(ยกเว้นว่าที่ร้อยตรีที่ได้รับเกียรตินิยมรายนามอยู่ท้ายของเกียรตินิยมของคณะ)
- บัณฑิตที่มีหนี้ค้างชำระจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2561
 2.ประกาศดำเนินการตัดเย็บชุดครุยให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560(ด่วน)
คลิกรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2560
 3.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 4.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 5.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
 6.สาระน่ารู้
สาระน่ารู้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715