ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 เมษายน 2566
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2566
 2.การเพิ่มชื่อสถานศึกษา
 กรณีที่ไม่พบชื่อสถานศึกษาของผู้สมัครในระบบ ให้ส่งชื่อสถานศึกษา และที่อยู่ของสถานศึกษามาที่อีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th จากนั้นรอการเพิ่มชื่อสถานศึกษาในระบบภายใน 2 วันทำการ อ่านเพิ่มเติม
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2566
 3.ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์
 ดาวน์โหลด
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123