ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.คู่มือการพิมพ์ใบเข้าสอบสัมภาษณ์(ด่วนที่สุด)
 คู่มือการพิมพ์ใบเข้าสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2564
 2.คู่มือการเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่(ด่วนมาก)
 คู่มือการเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2564
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123