ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สามารถชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ ผ่านธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2560
 2.รายนามบัณฑิต ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 คลิกดูรายชื่อ

ลำดับบัณฑิตวันซ้อมใหญ่และรับจริง
ซ้อมใหญ่วันที่ 15 และรับจริงวันที่ 22 พ.ย. 2560 คลิกดูรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2560
 3.แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนที่สุด)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2560
คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2560
 4.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนที่สุด)
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2560
 5.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 6.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715