ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายนามบัณฑิต ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายชื่อ
*หมายเหตุ*
- รายชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับ และว่าที่ร้อยตรี อยู่ท้ายของคณะ
(ยกเว้นว่าที่ร้อยตรีที่ได้รับเกียรตินิยมรายชื่ออยู่ท้ายของเกียรตินิยมของคณะ)
- บัณฑิตที่มีหนี้ค้างชำระจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2561
 2.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสาร(ด่วนที่สุด)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
สภาอนุมัติวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิกดูรายชื่อ
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และ ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561
ผ่านเว็บไซต์ www.ascar.rmutk.ac.th/education
3. รับเอกสารทรานสคริป ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
(วันจันทร์– วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.) ณ. ตึก 36 (สวท)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2561
 3.ประกาศดำเนินการตัดเย็บชุดครุยให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
คลิกรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2560
 4.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 5.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 6.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
 7.สาระน่ารู้
สาระน่ารู้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715