ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสาร(ด่วนที่สุด)
ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สภาอนุมัติวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ www.ascar.rmutk.ac.th/education วันที่ 10 - 15 พฤษภาคม 2561
3. ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย วันที่ 10 - 15 พฤษภาคม 2561
4. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป (เวลา 8.30 - 16.30 น.)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2561
 2.ขั้นตอนการบันทึก ตารางสอน ตารางสอบ ผ่านเว็บไซต์
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
(ด่วนที่สุด)
สามารถบันทีก ตารางสอน - ตารางสอบ ผ่านเว็บไซต์
ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 - 6 พฤษภาคม 2561
คลิกเพื่อดูขั้นตอน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2561
 3.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2561
 4.ประกาศดำเนินการตัดเย็บชุดครุยให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
คลิกรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2560
 5.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 6.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 7.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
 8.สาระน่ารู้
สาระน่ารู้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715