ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษา 2/2561(ด่วนที่สุด)

ชั้นปี วันที่
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาตกค้าง
(หลักสูตร 5 ปี รหัส 57, เทียบโอน รหัส 58, 59 และนักศึกษาตกค้าง)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี รหัส 58, เทียบโอน รหัส 60)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี รหัส 59, เทียบโอน รหัส 61)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี รหัส 60)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี รหัส 61)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน  และชำระเงินผ่านธนาคาร วันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2561
 2.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561(ด่วนที่สุด)
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2561
 3.ประกาศดำเนินการตัดเย็บชุดครุยให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560(ด่วน)
คลิกรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2560
 4.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 5.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
 6.สาระน่ารู้
สาระน่ารู้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715