-->
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายเวลาการชำระเงินลงทะเบียนและค่าบำรุง นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดประกาศ คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2558
 2.นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558 ที่ชำระเงินค่าเทอมแล้ว
ให้เข้าไปตรวจสอบการชำระเงินอีกครั้งช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2558
เนื่องจากขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตัดยอดหนี้ในระบบอยู่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2558
 3.รหัสผ่าน เข้าสู่ระบบงานทะเบียน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีปัญหารหัสผ่านให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนโดยตรง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเท่านั้น ไม่สามารถติดต่อขอรหัสผ่าน ผ่านโทรศัพท์
ประกาศโดย   สวท   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 4.เรื่องลงทะเบียนเรียน 2/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่จะทำการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 2/2557 นั้น ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทราบแผนการเรียน และรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน

และสามารถลงทะเบียนได้ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น.

ประกาศโดย   สวท   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 5.ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 / 2557(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2557
 6.รายวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพที่เปิดสอน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2557
 7.การบันทึกเกรด สอบปลายภาค 1 / 2557(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ประจำรายวิชา สามารถบันทึกเกรดได้ผ่านทางเว็บไซร์
http://www.ascar.rmutk.ac.th (ระบบงานทะเบียน)
ถึงวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น.
- วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558
คณะส่งใบรายงานผลการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 / 2557 ให้ สวท.
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2557
 8.รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาค 1 / 2557(ด่วนที่สุด)
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประกาศโดย   สำนักสิ่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
 9.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูปฏิทินปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2557
 10.การตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ(ด่วนมาก)
อาจารย์ และ นักศึกษา หากต้องการตรวจสอบตารางแรียน และ ตารางสอบ จะต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบ ก่อนทุกครั้ง จึงจะสามารถทำการตรวจสอบได้
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2557
 11.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 12.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 13.รายชื่อเข้าห้องเรียน,รายชื่อเข้าสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน หากในรายวิชาใดที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน รายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏในกลุ่มเรียนที่ท่านสอน และจะไม่ปรากฏ ในใบรายชื่อผู้เข้าเรียน,รายชื่อเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2554
 14.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715