รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์นานาชาติ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี นานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5624010901 : การท่องเที่ยวและการบริการ
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59901090044-8 นางสาวหยิ๋ง ไต้- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123