ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่านเว็บ (ครั้งที่ 1)
 • 11 มิ.ย. 2561 0:00 น.6 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 115 มิ.ย. 2561 0:00 น.15 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 214 มิ.ย. 2561 0:00 น.14 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 313 มิ.ย. 2561 0:00 น.13 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 412 มิ.ย. 2561 0:00 น.12 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ11 มิ.ย. 2561 0:00 น.11 มิ.ย. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านเว็บ (ครั้งที่ 2)
 • 11 มิ.ย. 2561 0:00 น.6 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา11 มิ.ย. 2561 0:00 น.6 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง11 มิ.ย. 2561 0:00 น.6 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มเรียน11 มิ.ย. 2561 0:00 น.6 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )9 ก.ค. 2561 0:00 น.14 ก.ย. 2561 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 15 มิ.ย. 2561 0:00 น.6 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 15 มิ.ย. 2561 0:00 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 11 มิ.ย. 2561 0:00 น.23 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันเริ่มแสดงผลการศึกษา2 พ.ย. 2561 0:00 น.2 พ.ย. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันแก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บ11 มิ.ย. 2561 0:00 น.7 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา25 มิ.ย. 2561 0:00 น.25 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา25 ต.ค. 2561 0:00 น.25 ต.ค. 2561 0:00 น.
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123