ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ลงทะเบียน TCAS63 www.mytcas.com (ผู้สมัครทุกคงต้องลงทะเบียน)(ด่วนมาก)
 สำหรับผู้ที่สมัครในรอบ TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้ทำการลงทะเบียนที่ระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) www.mytcas.com (ลงทะเบียนTCAS63)
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2562
 2.ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบรับสมัคร(ด่วน)
 สำหรับผู้สมัครที่เข้าใช้งานระบบครั้งแรก ให้ทำการ "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ"ที่เมนูหลัก
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2562
 3.รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2563 รอบ TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2562
 4.การชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ รอบ TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน
 ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยเงินสด ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารไทยพาณิชย์
3. ธนาคารกสิกรไทย
และสามารถพิมพ์ใบเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2562
 5.ปัญหา/วิธีแก้ไข
  
ปัญหา วิธีแก้ไข
- ไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ - ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ดังต่อไปนี้ 1. ธนาคารกรุงเทพ 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 3. ธนาคารกสิกรไทย
- ไม่พบชื่อสถานศึกษาของผู้สมัคร - ผู้สมัครแจ้งชื่อสถานศึกษา(ชื่อเต็ม) มาที่ E-mail:admissions.rmutk.ac.th
- กรอกคำนำหน้าชื่อ/ชื่อ/นามสกุลผิด - ส่งสำเนาบัตรประชนของผู้สมัคร มาที่ E-mail:admissions.rmutk.ac.th
- กรอกวุฒิ/เกรดเฉลี่ยสะสมผิด - ส่งสำเนา Transcript มาที่ E-mail:admissions.rmutk.ac.th
หมายเหตุ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ E-mail ที่ผู้สมัครส่งเอกสารเข้ามาแล้ว จะทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครให้ในวันเวลาทำการของราชการ
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2562
 6.Q&A
 
Q. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต้องส่งให้มหาวิทยาลัยหรือไม่และส่งโดยวิธีใด ? A. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้สมัครนำมาด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์
Q. จะทราบได้อย่างไรว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ? A. เมื่อผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก (Pay in) และนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยเงินสด จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ตามที่ระบุไว้ใน (Pay in) และมหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2562
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123